Ängsbyn

Sedan 2005 har Ängsbyn en intresseförening, IFÄ, som ordnar med olika typer av träffar och firanden som t.ex. den årliga poolinvigningsfesten och Ängsbyns 40-årsjubileum.

Intresseföreningen är en ideell intresseförening för boende i Ängsbyn. IFÄ arbetar oberoende av Bosjökloster Samfällighetsförening med ambitionen att stärka gemenskapen mellan alla boende i Ängsbyn.

  1. Styrelse
    Ordf.: Sven-Olle Ohlsson, Bosjökloster 104 (visningshuset), 0413-250 21
    Kassör: Monica Mellqvist, Blåklocksvägen 13, 0413-257 04
    Anna Roslund, Vallmovägen 5
    Agneta Nyqvist, Vallmovägen 14
    Birgitta Mårtensson, Vallmovägen 15