Ängsbyn

Ängsbyn

Om Ängsbyn

De 95 enplanshusen i Ängsbyn finns i 4 olika storlekar, från 80-154 kvm. I byn finns många fina promenadstråk, egen brygga med båtplatser i Ringsjön, samt pool, lekplats och tennisbana. Från början fanns ett kommunalt dagis som lades ner 2019. Medlemmarna i samfälligheten hjälps åt att hålla gemensamhetsanläggningarna i skick, bl.a. vid en årlig städdag. Större arbeten som klippning av de stora gräsytorna samt snöröjning köps in.

Ängsbyns historia

Ängsbyn byggdes i fyra etapper, den första med inflyttning år 1973. Etapp 1 omfattade Vallmovägen och Klövervägen samt pool, tennisbana och omklädningsbyggnad. Etapp 2, Vitsippevägen, var klar drygt ett år senare och etapperna 3 och 4, Gullvive- och Blåklockevägen, var inflyttningsklara 1975/1976.Visningshus på den tiden var de hus som nu ligger vid drivingrangen på Bosjökloster GK.

Hela exploateringsområdet var redan inköpt från Bosjöklosters Slott av Thord Bondes far, Carl Philip Bonde. Denne hade tidigare gjort försök med äppelodling här, som kanske inte slagit så väl ut. I golfklubbens nuvarande maskinhall sorterades och packades då äpplena. Äppelträden på Golfbanan står nu kvar som minnen från den tiden.

Från början var ytterligare byar planerade:
200 hus i Skogsbyn, belägna i området till höger om vägen till bryggan och Sjöstaden med 500-700 hus på området öster om Slottet, ner mot stranden. Bryggor, en liten hamn och närbutik var också grovplanerat. Utbyggnaden stoppades dock med hänvisning till naturen och vikten att värna om denna och inte exploatera området så nära sjön.