Ängsbyn

Ängsbyn

Poolen

De två inhägnade poolerna, en större och en barnpool, är öppna under sommarmånaderna. Poolerna rengörs varje morgon.

Angsbyn-bryggan

Bryggan

Vid Ringsjön finns en brygga och grillplats. Här finns det möjlighet för Ängsbyborna att ha sin båt. För mer information, kontakta bryggansvarig i Ängsbyns styrelse.

Fiske

När Ängsbyn byggdes fanns möjlighet att lösa fiskerättsbevis till fastigheten. Vill man fiska i Ringsjön och inte har denna typ av fiskerätt finns följande möjlighet.

Det går att lösa ett fiskerättsbevis för 150 kr , för att ha rätt till handredskapsfiske. Ett sådant bevis tillhör fastighetsägaren / fastighetsägarna och är personligt och gäller till den dag man flyttar från Ängsbyn. Med detta kort har man rätten att – hur ofta man vill / till husbehov – fiska med handredskap i området runt vår brygga och runt udden ner mot Bosjökloster. Område nr 6¨på kartan.  

Om man vill fiska i alla tre sjöarna ( Sätoftasjön, Östra och Västra Ringsjön) löser man dessutom ett familjefiskekort för 200:-/ år . Detta ger familjen samt gäster till fiskerättsbevisägaren rättighet att fiska med handredskap under ett år.

Klicka här för att läsa mer om hur du löser tillstånd.

Tennis, boule och lekplats

Vid poolen finns en asfalterad tennisbana, en boulebana, ett bollplank och en lekplats. Dessa ytor är tillgängliga för alla Ängsbyns boende. Man behöver inte boka tennisbanan eller boulebanan i förväg.

Golfbanan

Bosjökloster GK ligger på gångavstånd, några hundra meter från Ängsbyn. Golfklubben har 18 hål och en restaurang och många som bor i Ängsbyn är medlemmar. Läs mer på Bosjökloster GK här.

Busshållplatsen

Lokalbussen stannar vid busshållplatsen i Ängsbyn. Läs mer och se tidtabellen på Skånetrafikens hemsida.

Angsbyn-sno

Saltning och snöskottning

Vid behov plogas Klosterringen och de fem gatorna. I mitten av varje gata lägg också sand för att undvika halka.

Sopor

Merab är ansvarig för sophämtning i Ängsbyn. De erbjuder s.k. flerfackskärl. Du kan hitta mera information om sophämtningen i Ängsbyn på Merabs hemsida.

Hastighetsbegränsning

På Vitsippevägen, Vallmovägen, Klövervägen, Blåklockevägen och Gullvivevägen gäller allmänna hastighetsbegränsningen 50 km/h. Inom Klosterringen (från väg 23 upp till Vitsippevägen) råder högst 70 km/h. Vid förskolan Blåklockan, såsom vid alla garageuppfarter måste särskild vaksamhet iakttas. Det finns många lekande barn inom vårt område, samt husdjur och andra gångtrafikanter.

Parkering

Inom Ängsbyns vägar och grönområden gäller allmänt parkeringsförbud. Det åligger varje enskild husägare att se till att deras gäster iakttar förbudet och inte blockerar vägen för t ex post, utryckningsfordon eller grannar.
De allmänna parkeringsplatserna vid respektive husgata är avsedda för gäster eller annan tillfällig uppställning och endast för korttidsparkering.

Skolor

På området finns en kommunal förskola 1-6 år; Blåklockan. Skolor i närheten är Gudmuntorpsskolan (9 km, ÅK 0-6) och Sätoftaskolan (4 km, ÅK 0-9) För låg- och mellanstadieelever erbjuds kommunal skolskjuts till Gudmuntorps skola och Sätoftaskolan. Det erbjuds även skolskjuts för högstadieelever till Sätoftaskolan. Till Sätoftaskolan finns även en cykelväg som halkbekämpas vintertid.

Ytterligare dokument

– Naturvårdsverket har rekommendationer för hur man bäst eldar. Ladda ner rekommendationerna här.