Ängsbyn

Ängsbyn

Poolen

De två inhägnade poolerna, en större och en barnpool, är öppna under sommarmånaderna. Poolerna rengörs varje morgon.

Angsbyn-bryggan

Bryggan

Vid Ringsjön finns en brygga och grillplats. Här finns det möjlighet för Ängsbyborna att ha sin båt. För mer information, kontakta bryggansvarig i Ängsbyns Styrelse via e-mail: angsbyn@gmail.com

Fiske

När Ängsbyn byggdes fanns möjlighet att lösa fiskerättsbevis till fastigheten. Vill man fiska i Ringsjön och inte har denna typ av fiskerätt finns följande möjlighet:

Fiskekort kan köpas digitalt eller via närliggande ställen, vg se http://www.ringsjon.net/17/6/fiskekort/

Fiskekort krävs för att fiska i alla 3 sjöarna. Person som innehar giltigt fiskekort får fiska i Östra Ringsjön, Västra Ringsjön samt Sätoftasjön. Fiskekortet innefattar endast handredskap. Läs mer om Ringsjöns Fiskevårdsområde här: http://www.ringsjon.net/14/1/hem/

Tennis, boule och lekplats

Vid poolen finns en asfalterad tennisbana, en boulebana, ett bollplank och en lekplats. Dessa ytor är tillgängliga för alla Ängsbyns boende. Man behöver inte boka tennisbanan eller boulebanan i förväg.

Golfbanan

Bosjökloster GK ligger på gångavstånd, några hundra meter från Ängsbyn. Golfklubben har 18 hål, en korthålsbana och en restaurang och många som bor i Ängsbyn är medlemmar. Läs mer här: https://www.bosjoklostergk.se/

Busshållplatsen

Lokalbussen nr 444 stannar vid busshållplatsen i Ängsbyn. Läs mer och se tidtabellen på https://www.skanetrafiken.se/tidtabeller/Regionbuss/201213_211211/Regionbuss_444_201213_211211.pdf

Angsbyn-sno

Saltning och snöskottning

Vid behov plogas Klosterringen och de fem gatorna. I mitten av varje gata läggs också sand för att undvika halka.

Sopor

Merab är ansvarig för sophämtning i Ängsbyn. De erbjuder s.k. flerfackskärl. Du kan hitta mera information om sophämtningen i Ängsbyn på https://www.merab.se/privat/

Hastighetsbegränsning

På Vitsippevägen, Vallmovägen, Klövervägen, Blåklockevägen och Gullvivevägen gäller allmänna hastighetsbegränsningen 40 km/h. Inom Klosterringen (från väg 23 upp till Vitsippevägen) råder högst 70 km/h. Vid infart på Ängsbyns gator dvs vid alla garageuppfarter måste särskild vaksamhet iakttas, här rekommenderas 30 km/h. Det finns många lekande barn inom vårt område, samt husdjur och andra gångtrafikanter.

Parkering

Inom Ängsbyns vägar och grönområden gäller allmänt parkeringsförbud. Det åligger varje enskild husägare att se till att deras gäster iakttar förbudet och inte blockerar vägen för t ex post, utryckningsfordon eller grannar.
De allmänna parkeringsplatserna vid respektive husgata är avsedda för gäster eller annan tillfällig uppställning och endast för korttidsparkering.

Skolor

På området fanns från början en kommunal förskola 1-6 år; Blåklockan. Denna lades ner 2019. Förskolor finns bl a i Gudmuntorp, Snogeröd och i Höörs tätort. Skolor i närheten är Gudmuntorpsskolan (9 km, ÅK 0-6) och Sätoftaskolan (4 km, ÅK 0-9) För låg- och mellanstadieelever erbjuds kommunal skolskjuts till Gudmuntorps skola och Sätoftaskolan. Det erbjuds även skolskjuts för högstadieelever till Sätoftaskolan. Till Sätoftaskolan finns även en cykelväg som halkbekämpas vintertid.

Ytterligare dokument

– Naturvårdsverket har rekommendationer för hur man bäst eldar:

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Vedeldning/Elda-i-kaminer-i-villor-eller-radhus/

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/