Ängsbyn

Ordförande: Bertil Björk

Kassör: Christel Pettersson

Sekreterare: Gunilla Freij

Suppleant: Thomas Andersson

Suppleant: Karin Björkelund

Klicka här för kontakta styrelsen via mejl.