Ängsbyn

Ordförande: Bertil Björk

Kassör: Christel Pettersson

Sekreterare: Gunilla Freij

Suppleant: Stellan Nordström

Suppleant: Karin Björkman Björkelund

Klicka här för kontakta styrelsen via mejl.